Какво е подходящото налягане за нашите гуми? То се определя в зависимост от приложението, превозното средство,FillingTire размера на гумите и какъв товар се прилага върху тях. Най-простият отговор е „Следвайте предписаното налягане от производителя на превозното средство”. Спецификацията, относно предписаните стойности за налягане е обикновено разположена в Ръководството за работа на автомобила. Налягането се изписва за улеснение на гредата на шофьорската врата или на капачката на резервоара.

При леките автомобили предписаното от производителя налягане може да варира в границите от 1.9 бара до 2.3 бара. Обикновено налягането за предни и задни гуми се различава. По-високи налягане се препоръчва в случаите на прикачени ремаркета или допълнителни товари.

Важно е да запомните, че предписаното налягане се отнася за СТУДЕНИ гуми (т.е. преди да са загрели от въртене). Студени гуми ще рече гуми, които не са карани поне няколко часа (най-подходящото време е сутрин). За подходящи условия също могат да се приемат температура от 21 на околната среда.

За да напомпате правилно гумите, трябва да компенсирате промяната в температурата на околната среда. При промяна на температурата с 10 налягането ще се промени с малко повече от 0,2 бара. Гума, която е с налягане от 2.2 бара при 21 ще има малко повече от 2.4 бара при 38  – дори автомобила да не е в движение. Покарайте малко по магистралата и вследствие на загряване от въртенето на гумите налягането ще достигне до 2.6 – 2.8 бара.

При промяна на сезоните температурите падат и съответно гумите губят от налягането. Те на практика не са изгубили от въздуха, който е в тях, но въздуха не оказва същото съпротивление. Същата гумата, която е имала 2.2 бара при 21ще има едва 1.9 бара, когато термометърът стигне Нулата. А когато температурите са под нулата, загубата на налягане ще бъде с още няколко десети от бара. Надморската височина също влияе върху налягането в автомобилните гуми. Нейното влияние обаче е пренебрежимо малко и затова може да се пренебрегне.